Secció infantil

En aquest apartat podeu trobar la informació i documents sobre la colla infantil:

Tal i com vàrem quedar us passem un resum amb el més important que es va parlar a la reunió informativa.

Els dies per fer les trobades els podeu trobar a la secció de calendari.


Documentació relativa a la colla infantil:


Vídeos dels ritmes dels tabals de la colla infantil

TOC DE FOC, CURT

TOC DE FOC, LLARG

 

TOC FEDERACIÓ, CURT

TOC FEDERACIÓ, LLARG